ГКП

КТЭЦ

Государственное Коммунальное Предприятие

"Кызылордатеплоэлектроцентр"

Рус

Қаз

Новости

09.07.2024ж. Хабарландыру Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар» Заңының 25-бабының 1-тармағының 2) тармақшасы және 9-тармағының талаптарына сәйкес, тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында 6-тармағына сәйкес тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі 2024 жылдың 1-ші жарты жылдығының қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметаның және инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы, «ҚЖЭО» МКК-ны қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептері бойынша жария тыңдау өткізілетіндігін хабарлайды. 1) Табиғи монополия субъектісінің атауы және орналасқан жері: «Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК-ны, Қызылорда қаласы, Марал Ишан көшесі 1. 2) Есеп берудің өткізілетін күні мен орны: 2024 жылдың 30-шы шілдесінде сағат 1100-де Қызылорда қаласы, Марал Ишан көшесі No1 мекен-жайында орналасқан мәжіліс залы. 3) Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің түрі: Жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу, жабдықтау қызметтері. 26.06.2024г. Хабарландыру ҚР «Табиғи монополиялар» Заңының 25-бабы 6-тармағына сәйкес «Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК-ны 2024 жылдың 30-шы шілдесінде сағат 1100-де Марал Ишан көшесі 1-де орналасқан мекеменің мәжіліс залында 2024 жылдың 1-ші жарты жылдығының қорытындысы бойынша жылу энергиясын өндіру, бөлу және беру, жабдықтау қызметтерінің бекітілген тарифтік сметасының және инвестициялық бағдарламасының орындалуы жөнінде тыңдау есебін тұтынушылардың және өзге де мүдделі тұлғалардың қатысуымен өткізілетінін хабарлайды. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі 28.05.2024г. Хабарландыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының 2024 жылғы 27 мамырдағы №24-НҚ бұйрығына сәйкес жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау қызметтеріне 2024 жылдың 5 маусымынан бастап төмендегідей тариф бекітілді. - жылу энергиясын өндіру қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4023,47 теңге; - жылу энергиясын беру және тарату қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 3656,51 теңге; - жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 288,50 теңге; 1 Гкал жылуға орташа босату тарифі ҚҚС-сыз 7968,47 теңге, оның ішінде: - халыққа 1 Гкал – 3386,10 теңге ҚҚС-сыз, - бюджеттік мекемелерге 1 Гкал – 26369,65 теңге ҚҚС-сыз, - басқа тұтынушыларға 1 Гкал – 5769,88 теңге ҚҚС-сыз, - ыстық сумен жабдықтауға жылу энергиясымен жабдықтау – 3386,10 теңге. Cараланған тарифтер: - үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2140,18 теңге; - үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4063,32 теңге; - үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнату техникалық мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық тұрғын үй-жайында, бірақ типтегі үйлерде тұратын және орналасқан тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 3386,10 теңге; - ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4221,47 теңге; - ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 7500,84 теңге; - ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 24544,21 теңге; - ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 39554,48 теңге; - ыстық суды жабдықтауға жеке есептеу аспаптары жоқ тұрмыстық тұтынушылар үшін 1 адамға 1 айға – 541,78 теңге ҚҚС-сыз; - ыстық сумен жабдықтауға жеке есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін 1 текше метрге – 194,70 теңге ҚҚС-сыз. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі. Объявление! В соответствии с приказом руководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №24-ОД от 27 мая 2024 года утвержден тариф ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии с 5 июня 2024 года, без учета НДС за 1 Гкал: - производство тепловой энергии – 4023,47 тенге; - передача и распределение тепловой энергии – 3656,51 тенге; - снабжение тепловой энергии – 288,50 тенге; Предельный уровень отпускного тарифа на 1 Гкал – 7968,47 тенге без учета НДС. - для населения – 3386,10 тенге без НДС; - для бюджетных организации – 26369,65 тенге без НДС; - для прочих потребителей – 5769,88 тенге без НДС; - для горячего водоснабжения – 3386,10 тенге без НДС; Дифференцированный тариф: - Для населения, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии – 2140,18 тенге/Гкал; - Для населения, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии – 4063,32 тенге/Гкал; - Для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа – 3386,10 тенге/Гкал; - Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии – 4221,47 тенге/Гкал; - Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии – 7500,84 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии – 24544,21 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии – 39554,48 тенге/Гкал; - Для бытовых потребителей при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды – 541,78 тенге без учета НДС в месяц на 1 человека. - Для потребителей при наличии индивидуальных приборов горячей воды – 194,70 тенге за 1м3 без учета НДС. Администрация ГКП «КТЭЦ»

Директор ГКП"КТЭЦ"

   Каждый день мы работаем для повышения качества жизни своих потребителей, ведь согревая дома и офисы, мы создаем условия для их жизни и работы. Мы строим партнерские отношения с клиентами на основе уважения и взаимной ответственности. Главная ценность ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»

-это сотрудники. Их высокий профессионализм, умение работать в команде – вот  основа эффективности нашей работы. Предприятие осуществляет свою деятельность в сложных климатических условиях и благодаря профессионализму персонала достигаются высокие цели и проекты по расширению услуг в обслуживании  потребителей.

Хабарландыру ҚР «Табиғи монополиялар» Заңының 25-бабы 6-тармағына сәйкес «Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК-ны 2024 жылдың 19-шы сәуірінде сағат 1100-де Марал Ишан көшесі 1-де орналасқан мекеменің мәжіліс залында 2023 жылдың қорытындысы бойынша жылу энергиясын өндіру, бөлу және беру, жабдықтау қызметтерінің бекітілген тарифтік сметасының және инвестициялық бағдарламасының орындалуы жөнінде тыңдау есебін тұтынушылардың және өзге де мүдделі тұлғалардың қатысуымен өткізілетінін хабарлайды. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі

СКАЧАТЬ  ИнформациЮ об общедомовых приборов учета

тепловой энергий (ОДПУ)

 Хабарландыру ҚР «Табиғи монополиялар» Заңының 25-бабы 6-тармағына сәйкес «Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК-ны 2023 жылдың 28-ші шілдесінде сағат 1100-де Марал Ишан көшесі 1-де орналасқан мекеменің мәжіліс залында 2023 жылдың I-ші жарты жылдығы қорытындысы бойынша жылу энергиясын өндіру, бөлу және беру, жабдықтау қызметтерінің бекітілген тарифтік сметасының және инвестициялық бағдарламасының орындалуы жөнінде тыңдау есебін тұтынушылардың және өзге де мүдделі тұлғалардың қатысуымен өткізілетінін хабарлайды. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі Хабарландыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының 2023 жылдың 26 қаңтарындағы №2-НҚ бұйрығына сәйкес жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жыбдықтау қызметтеріне 2023 жылдың 01 ақпанынан бастап тарифі бекітілді. Жылу энергиясын өндіру қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 5624,98 теңге; Жылу энергиясын беру және тарату қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4392,52 теңге; Жылу энергиясымен жабдықтау қызметі 1 Гкал ҚҚС-сыз – 94,59 теңге; Яғни, 1 Гкал жылуға орташа босату тарифі ҚҚС-сыз 10112,10 теңге; оның ішінде: Халыққа 1 Гкал ҚҚС-сыз 1594,13 теңге; Бюджеттік ұйымдарға 1 Гкал ҚҚС-сыз 14213,94 теңге; Тарапты ұйымдар мен теміржол мекемелеріне 1 Гкал ҚҚС-сыз 13473,26 теңге: Хабарландыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының 2022 жылғы 15 қыркүйектегі №66-НҚ бұйрығына сәйкес жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау қызметтеріне 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 30 қыркүйек аралығына уақытша өтемдік тариф бекітілді: Жылу энергиясын өндіру қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 3036,50 теңге; Жылу энергиясын беру және тарату қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2545,90 теңге; Жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 135,58 теңге; Яғни, 1 Гкал жылуға орташа босату тарифі ҚҚС-сыз 5717,98 теңге, оның ішінде: Халыққа 1 Гкал -2332,13 теңге ҚҚС-сыз, Бюджеттік мекемелерге 1Гкал-19750,25 теңге ҚҚС-сыз, Басқа тұтынушыларға 1 Гкал-3523,05 теңге ҚҚС-сыз, Ыстық сумен жабдықтауға жылу энергиясымен жабдықтау -2332,13 теңге. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 30 қыркүйек аралығына жылу энергиясына уақытша өтемдік тариф бекітілді: Ыстық суды жабдықтауға жеке есептеу аспаптары жоқ тұрмыстық тұтынушылар үшін 1 адамға 1 айға -373,14 теңге ҚҚС-сыз; Ыстық сумен жабдықтауға жеке есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін 1 текше метрге -134,10 теңге ҚҚС-сыз. «ҚЖЭО» МКК-ның жылу энергиясының есептеу құралдары болуына немесе болмауына қарай жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне уақытша өтемдік сараланған тарифтері төмендегідей: Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 1469,40 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2798,56 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 90,27 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнату техникалық мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық тұрғын үй-жайында, бірақ типтегі үйлерде тұратын және орналасқан тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2332,13 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 75,23 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2577,60 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4579,97 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 18383,19 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік мекемелер үшін -1 Гкал ҚҚС-сыз – 29625,38 теңге. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области №66-ОД от 15 сентября 2022 года утвержден временный компенсирующий тариф ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии с 1 января по 30 сентября 2023 года, без учета НДС за 1 Гкал: - производство тепловой энергии - 3036,50 тенге; - передача и распределение тепловой энергии – 2545,90 тенге; - снабжение тепловой энергии - 135,58 тенге; - Предельный уровень отпускного тарифа на 1 Гкал – 5717,98 тенге без учета НДС. В том числе: - для населения – 2332,13 тенге без НДС; - для бюджетных организации – 19750,25 тенге без НДС; - для прочих потребителей – 3523,05 тенге без НДС; - для горячего водоснабжения – 2332,13 тенге без НДС; 2. Утвержден дифференцированный тариф по тепловой энергии с 1-го января 2023 года по 30 сентября 2023 года, без учета НДС за 1 Гкал для всех потребителей в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии: - Для населения, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -1469,40 тенге/Гкал; - Для населения, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2798,56 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 90,27 тенге; - Для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа -2332,13 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 75,23 тенге; - Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2577,60 тенге/Гкал; - Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -4579,97 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -18383,19 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -29625,38 тенге/Гкал; Для потребителей при наличии индивидуальных приборов горячей воды– 134,10 тенге за 1м3 без учета НДС. Для бытовых потребителей при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды– 373,14 тенге без учета НДС в месяц на 1 человека. Администрация ГКП «КТЭЦ»

Хабарландыру

 

 

Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар» Заңының 25-бабы                             6-тармағына  сәйкес «Қызылордажылуэлектрорталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны  2023 жылдың сәуір айының 21-ші

жұлдызында сағат 1100-де Марал Ишан көшесі 1-де орналасқан осы мекеменің мәжіліс залында 2022 жылдың жылу энергиясын өндіру, бөлу және беру, жабдықтау қызметі бойынша тыңдау есебінің тұтынушылардың және өзге де

мүдделі тұлғалардың қатысуымен өткізілетінін хабарлайды.

 

 

 

 

«Қызылордажылуэлектрорталығы» мемлекеттік

коммуналдық кәсіпорны әкімшілігі.

 

 

Құрметті Қызылорда қаласының тұрғындары! «Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК (бұдан әрі - «ҚЖЭО» МКК) орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған тұтынушылар назарына. «ҚЖЭО» МКК өзге қызмет ретінде жылу энергиясын есептеуіш құрылғыларына техникалық қызмет көрсету жұмыстары жүргізіп келеді. Қазіргі таңдағы шығындар сметасының есептемесіне сәйкес 2022 жылдың 12 қазанынан бастап аталған қызмет түрінің ақысы 86 123,70 теңгеге (ҚҚС-мен) бекітілгенін хабарлаймыз! «Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК әкімшілігі! Уважаемые жители города Кызылорды! Вниманию потребителей подключенных к централизованной системе теплоснабжения ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» (далее – ГКП «КТЭЦ»). На сегодняшний день ГКП «КТЭЦ» качестве иной деятельности оказывает техническое обслуживание на приборы учета тепловой энергии. В соответствии расчетами действующей сметы затрат с 12 октября 2022 года плата за данный вид услуг установлена в размере 86 123,70 тенге (с учетом НДС). Администрация ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»! ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қызылордажылуэлектрорталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының» қызметіне сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша Қызылорда қаласы 28.09.2022 жыл КІРІСПЕ БӨЛІМІ: Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 19.10.2016ж. №12 бұйрығымен бекітілген «Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына» сәйкес «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қызылордажылуэлектрорталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныны» (бұдан әрі - Кәсіпорын)қызметіне сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді. Ескертпе, Кәсіпорынның комплаенс қызметі бөлімінің 2022 жылғы арналған іс шаралардың ішкі жоспарына сәйкес, 2022 жылдың бірінші жарты жылдығына ішкі талдау жүргізілген. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды Кәсіпорын директорының 2022 жылғы 27 қыркүйектегі №377-НҚ бұйрығына сәйкес құрылған жұмысшы топ жүргізді: - Б.Алдабергенов – заң бөлімінің бастығы-комплаенс қызметінің басшысы; - Н.Толыбаев – мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы; - Б.Бисенбаев - Заң бөлімінің аға заңгері-компаленс қызметінің маманы. СИПАТТАМА БӨЛІМІ: 1. Талдау келесі бағыттар бойынша жүргізілді: 1) Кәсіпорынның құрылымдық бөлімдерінің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау; 2) Кәсіпорынның құрылымдық бөлімдерінің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау; 1. Кәсіпорынның қызметін қозғайтын келесі нормативтік құқықтық актілер қосымша зерделенді: - «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі»; - «Табиғи монополиялар туралы» ҚР-ның Заңы; - «Электр энергетикасы туралы» ҚР-ның 2004 жылғы 9 шілдедегі N 588 Заңы; - «Жылу энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы» ҚР Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығы; - «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» ҚР-ның 2012 жылғы 13 қаңтардағы №541-IV Заңы; - «Жылу энергиясын жіберуді және жеткізгішін есепке алу қағидаларын бекіту туралы» ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №207 бұйрығы негізінде. Кәсіпорынның қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілерге жүргізілген талдау нәтижелері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жұмыстың тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға бағытталған бірқатар құқықтық факторлардың бар екенін көрсетеді. Алайда, олар толық емес дәрежеде ықпал етеді, атап айтқанда, жылумен жабдықтау туралы заң жобасы қарастырылмаған. 2. Талдау объектісінің ұйымдастырушылық басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау келесі мәселелер бойынша жүргізілді: - персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы; - мүдделер қақтығысын реттеу; - мемлекеттік қызмет көрсету; - рұқсат беру функцияларын іске асыру; - бақылау функцияларын іске асыру; - кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінен туындайтын өзге де мәселелер. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде зерттелетін кезеңде қызметтің мынадай бағыттары талданды: Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы. Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметтегі ішкі тәуекелдерге жүргізілген талдау Кәсіпорында персоналды басқару ҚР қолданыстағы еңбек заңнамасына, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», сондай-ақ өзге де заңдар мен заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылатынын көрсетті. Кәсіпорынның штаттық саны 863 адамды құрайды, 2022 жылдың бірінші жарты жылдығында жеке құрам бойынша 27 бұйрық әзірленіп, жұмысқа 33 адам қабылданды, 44 бұйрық әзірленіп, 53 адам жұмыстан босатылды, іссапарлар бойынша 10 бұйрық заңнама талаптарына сай әзірленді, ішкі талдау қамтылған кезеңде кадрлық ауысуға байланысты 28 бұйрық, тәртіптік шараға байланысты 11 бұйрық әзірленді, 18 қызметкерге тәртіптік шара қолданылды. 2022 жылдың бірінші жарты жылдығында кеңсе бөліміне барлығы 143 арыз-шағым түскен. Оның ішінде: - 131 дана өтініш жеке тұлғалардан; - 12 дана өтініш заңды тұлғалардан. Өтініштер Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI ҚРЗ Кодексі. «Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі» талаптарына сәйкес қаралып, жауаптар берілген. Тиісті шешімін таппаған және жауап берілмеген өтініштер мен арыздар жоқ. Заңды және жеке тұлғалардан келіп түскен өтініштер мен арыз-шағымдарға жауап беру өтініш берушінің электронды поштасына жауап беру арқылы және Қазпошта АҚ-мен 13.07.2015 ж. жасалған №02-01/02-15-717 келісім-шарт негізінде өтініш берушінің мекен-жайына хат жолдану арқылы жүзеге асады. Кәсіпорында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына сәйкес Кәсіпорын қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің профилактикасына, сондай-ақ Кәсіпорынның қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қолдану тиімділігін арттыруға бағытталған жұмыс үнемі жүргізіледі және сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ. 2. Мүдделер қақтығысын реттеу. Кәсіпорынның қызметін зерделеу кезінде мүдделер қақтығысының болуына талдау жүргізілді. Жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының басшылық лауазымдарда бірлескен жұмыс істеу фактілері анықталған жоқ. 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында қабылданған қызметкерлердің басшылық құраммен үлестестігі анықталған жоқ. Қызметкерлердің жеке істерін зерделеу барысында мүдделер қақтығысы фактілері анықталған жоқ. 3. Рұқсат беру функцияларын іске асыру. Талдау жүргізу барысында кәсіпорын бірқатар рұқсат беру функцияларын, оның ішінде ғимараттар мен құрылыстарды салу және реконструкциялау жөніндегі жұмыс жобаларын келісуді, сондай-ақ тұтынушыларды жылу желілеріне қосуға техникалық шарттар беруді жүзеге асыратыны анықталды. Сонымен бірге, рұқсат беру функцияларының осы түрлері техникалық регламенттермен регламенттелген, алайда бұл көрсетілетін қызметтер Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінде жоқ, ал тиісінше оларды ұсыну регламенті мен стандарты жоқ. Сонымен қатар, көрсетілетін қызметті алушымен жеке қарым-қатынас факторы жоққа шығарылмайды, соның нәтижесінде осы салада сыбайлас жемқорлық тәуекелі туындайды. Ұсынымдар:қолданыстағы «Жылу энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы» ҚР Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығынаөзгертулер мен толықтырулар енгізуге бастама жасау, көрсетілген қызмет түрін тиісті регламенттер мен оларды ұсыну стандарттарын әзірлей отырып, мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізу. 16.11.2019 жылғы №90 «Тарифтерді қалыптастыру қағидаларының» 269-тармағына сәйкес жылу энергиясымен жабдықтау бойынша тарифті саралау мақсатында тұтынушылар төмендегі топтарға бөлінеді: 1) халық тобына жататын жеке тұлғалар – бірінші топ; 2) өзге тұтынушылар, бірінші және үшінші топқа жатпайтын – екінші топ; 3) бюджеттік ұйымдар, бюджет қаражаты есебінен ұсталатын – үшінші топ. Сонымен бірге, заңнамада, оның ішінде салалық заңға тәуелді актілерде тұтынушыларды екінші топқа жатқызу бойынша критерийлердің нақты тізбесі белгіленбеген. Атап айтқанда, тәжірибеде әртүрлі ұйымдық-құқықтық меншік нысанындағы мемлекеттік кәсіпорындардың сотқа дейінгі талаптары орын алуда (ШЖҚ РМК, МКК және т. б.). Мемлекеттік кәсіпорындардың үлгі жарғысында бекітілген ережелерге байланысты кәсіпорындардың қызметі бюджет заңнамасында айқындалған тәртіппен алынған кіріс пен бюджет қаражатына сәйкес қаржыландырылады. Сонымен қатар, мұндай дауларды сотта қараған кезде, сот шешім шығарған кезде бюджеттен бөлінген қаражат коммуналдық қызметтерге, оның ішінде жылумен жабдықтауға және ыстық сумен жабдықтауға жұмсалған ба, жоқ па, соны дәлелдеу тәжірибесі қалыптасты. Тиісінше шығыстарды бөлуге және оларды тарифтік сметаның шығыс бөлігіне енгізуге қарай (табиғи монополиялар субъектілері үшін) сот сол немесе өзге субъектіні «бюджеттік ұйымдар» тұтынушылар санатына жатқызуды айқындайды. Айта кету керек, «бюджеттік ұйымдар» ұғымы бюджеттік заңнамамен реттелмеген, бұл әртүрлі түсіндірулерге жағдай жасайды. Бұл ретте бюджеттік ұйымдар үшін жылумен жабдықтау қызметтерінің тарифі басқа ұйымдарға қарағанда айтарлықтай жоғары. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, белгілі бір тұтынушыларды басқа тұтынушылар санатына дұрыс жатқызбау қаупі бар, бұл өз кезегінде соңғылардың қаражатты үнемдеуге және жылумен жабдықтаушы ұйымның шығындарына әкеледі. Ұсынымдар:«бюджеттік ұйым» ұғымын айқындау бөлігінде «Тарифтерді қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығына, сондай-ақ тұтынушыларды екінші және үшінші санаттарға жатқызу жөніндегі өлшемшарттарды айқындау бөлігінде салалық нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізуге бастамашылық жасау қажет. Қорытынды: Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау сыбайлас жемқорлықтың туындауына ықпал ететін себептер мен жағдайларды азайту бойынша қабылданып жатқан шараларға қарамастан, ұйымдастыру-басқару қызметінде кейбір тәуекелдер бар екенін көрсетті. Осыған байланысты, кәсіпорын қызметкерлерінің өздерінің лауазымдық нұсқаулықтарын сақтауын тұрақты бақылау жолымен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша болдырмайтын қосымша шаралар қабылдау қажет. Ол үшін қарамағындағы қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды сақтауы үшін жауапкершілік жүктей отырып, басшы адамдарды айқындаған жөн және комплаенс қызметі бөлімі мамандарының жауапкершілігін арттыру қажет. Талдау нәтижесінде Кәсіпорынның қолданысындағы нормативтік құқықтық актілерінде анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тудыратын сәйкесіздіктерді жою бойынша, ҰСЫНЫМДАР: 1.«Жылу энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы» ҚР Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №211 бұйрығына - көрсетілетін жекелегенқызмет түрлеріне(ғимараттар мен құрылыстарды салу және реконструкциялау жөніндегі жұмыс жобаларын келісу, тұтынушыларды жылу желілеріне қосуға техникалық шарттар беру)тиісті регламенттер мен оларды ұсыну стандарттарын әзірлей отырып, мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізу туралы өзгертулер мен толықтырулар енгізуге бастама жасау; 2. «Тарифтерді қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы №90 бұйрығына және тұтынушыларды екінші және үшінші санаттарға жатқызу жөніндегі өлшемшарттарды айқындау бөлігінде«бюджеттік ұйым» ұғымын айқындау туралы нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізуге бастамашылық жасау қажет. 3.Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тудыратын сәйкесіздіктерді жою бойынша ұсыныстарды орындау және уәкілетті органдарға хаттар жолдауға қатысты іс-шара жоспарын құруды.  Хабарландыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының 2022 жылғы 15 қыркүйектегі №66-НҚ бұйрығына сәйкес жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау қызметтеріне 2022 жылдың 1 қазанынан бастап 31 желтоқсан аралығына уақытша өтемдік тариф бекітілді: Жылу энергиясын өндіру қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2823,13 теңге; Жылу энергиясын беру және тарату қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2331,38 теңге; Жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 132,25 теңге; Яғни, 1 Гкал жылуға орташа босату тарифі ҚҚС-сыз 5286,76 теңге, оның ішінде: Халыққа 1 Гкал -2090,99 теңге ҚҚС-сыз, Бюджеттік мекемелерге 1Гкал-18451,91 теңге ҚҚС-сыз, Басқа тұтынушыларға 1 Гкал-3287,58 теңге ҚҚС-сыз, Ыстық сумен жабдықтауға жылу энергиясымен жабдықтау -2090,99 теңге. 2022 жылдың 1 қазанынан бастап 31 желтоқсан аралығына жылу энергиясына уақытша өтемдік тариф бекітілді: Ыстық суды жабдықтауға жеке есептеу аспаптары жоқ тұрмыстық тұтынушылар үшін 1 адамға 1 айға -334,56 теңге ҚҚС-сыз; Ыстық сумен жабдықтауға жеке есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін 1 текше метрге -120,23 теңге ҚҚС-сыз. «ҚЖЭО» МКК-ның жылу энергиясының есептеу құралдары болуына немесе болмауына қарай жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне уақытша өтемдік сараланған тарифтері төмендегідей: Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 1313,27 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2509,19 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 80,94 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнату техникалық мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық тұрғын үй-жайында, бірақ типтегі үйлерде тұратын және орналасқан тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2090,99 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 67,45 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2405,32 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4273,85 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 19864,57 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік мекемелер үшін -1 Гкал ҚҚС-сыз – 27677,87 теңге. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі Объявление В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области №66-ОД от 15 сентября 2022 года утвержден временный компенсирующий тариф ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии с 1 октября по 31 декабря 2022 года, без учета НДС за 1 Гкал: - производство тепловой энергии - 2823,13 тенге; - передача и распределение тепловой энергии - 2331,38 тенге; - снабжение тепловой энергии - 132,25 тенге; - Предельный уровень отпускного тарифа на 1 Гкал – 5286,76 тенге без учета НДС. В том числе: - для населения -2090,99 тенге без НДС; - для бюджетных организации – 18451,91 тенге без НДС; - для прочих потребителей – 3287,58 тенге без НДС; - для горячего водоснабжения – 2090,99 тенге без НДС; Утвержден дифференцированный тариф по тепловой энергии с 1-го октября по 31 декабря 2022 года, без учета НДС за 1 Гкал для всех потребителей в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии: - Для населения, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -1313,27 тенге/Гкал; - Для населения, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2509,19 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 80,94 тенге; - Для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа -2090,99 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 67,45 тенге; - Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2405,32 тенге/Гкал; - Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -4273,85 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -19864,57 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -27677,87 тенге/Гкал; Для потребителей при наличии индивидуальных приборов горячей воды– 120,23 тенге за 1м3 без учета НДС. Для бытовых потребителей при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды– 334,56 тенге без учета НДС в месяц на 1 человека. Хабарландыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының 2022 жылғы 15 қыркүйектегі №66-НҚ бұйрығына сәйкес жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау қызметтеріне 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 30 қыркүйек аралығына уақытша өтемдік тариф бекітілді: Жылу энергиясын өндіру қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 3036,50 теңге; Жылу энергиясын беру және тарату қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2545,90 теңге; Жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 135,58 теңге; Яғни, 1 Гкал жылуға орташа босату тарифі ҚҚС-сыз 5717,98 теңге, оның ішінде: Халыққа 1 Гкал -2332,13 теңге ҚҚС-сыз, Бюджеттік мекемелерге 1Гкал-19750,25 теңге ҚҚС-сыз, Басқа тұтынушыларға 1 Гкал-3523,05 теңге ҚҚС-сыз, Ыстық сумен жабдықтауға жылу энергиясымен жабдықтау -2332,13 теңге. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 30 қыркүйек аралығына жылу энергиясына уақытша өтемдік тариф бекітілді: Ыстық суды жабдықтауға жеке есептеу аспаптары жоқ тұрмыстық тұтынушылар үшін 1 адамға 1 айға -373,14 теңге ҚҚС-сыз; Ыстық сумен жабдықтауға жеке есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін 1 текше метрге -134,10 теңге ҚҚС-сыз. «ҚЖЭО» МКК-ның жылу энергиясының есептеу құралдары болуына немесе болмауына қарай жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне уақытша өтемдік сараланған тарифтері төмендегідей: Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 1469,40 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2798,56 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 90,27 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнату техникалық мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық тұрғын үй-жайында, бірақ типтегі үйлерде тұратын және орналасқан тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2332,13 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 75,23 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2577,60 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4579,97 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 18383,19 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік мекемелер үшін -1 Гкал ҚҚС-сыз – 29625,38 теңге. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі Объявление В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области №66-ОД от 15 сентября 2022 года утвержден временный компенсирующий тариф ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии с 1 января по 30 сентября 2023 года, без учета НДС за 1 Гкал: - производство тепловой энергии - 3036,50 тенге; - передача и распределение тепловой энергии – 2545,90 тенге; - снабжение тепловой энергии - 135,58 тенге; - Предельный уровень отпускного тарифа на 1 Гкал – 5717,98 тенге без учета НДС. В том числе: - для населения – 2332,13 тенге без НДС; - для бюджетных организации – 19750,25 тенге без НДС; - для прочих потребителей – 3523,05 тенге без НДС; - для горячего водоснабжения – 2332,13 тенге без НДС; Утвержден дифференцированный тариф по тепловой энергии с 1-го января 2023 года по 30 сентября 2023 года, без учета НДС за 1 Гкал для всех потребителей в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии: - Для населения, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -1469,40 тенге/Гкал; - Для населения, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2798,56 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 90,27 тенге; - Для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа -2332,13 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 75,23 тенге; - Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2577,60 тенге/Гкал; - Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -4579,97 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -18383,19 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -29625,38 тенге/Гкал; Для потребителей при наличии индивидуальных приборов горячей воды– 134,10 тенге за 1м3 без учета НДС. Для бытовых потребителей при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды– 373,14 тенге без учета НДС в месяц на 1 человека. Администрация ГКП «КТЭЦ» Действующий тариф по тепловой энергии с 01 сентября 2022 года Согласно письма Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области №04-12/1270 от 24.08.2022 года утвержден тариф ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергии с 1 сентября 2022г., без учета НДС за 1 Гкал 5290,85 тенге: - Для населения, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -1314,33 тенге/Гкал; - Для населения, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2511,20 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 81,00 тенге; - Для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа – 2092,67 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 67,50 тенге - Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2407,25 тенге/Гкал; - Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -4277,27 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -17188,46 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -27700,02 тенге/Гкал; Для потребителей при наличии индивидуальных приборов горячей воды– 120,34 тенге за 1м3 без учета НДС. Для бытовых потребителей при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды– 334,84 тенге без учета НДС в месяц на 1 человека. Хабарландыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының 24.08.2022 жылғы №04-12/1270 хатына сәйкес жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметіне тариф 2022 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 1Гкал-ға ҚҚС-сыз 5290,85 теңге болып бекітілді: Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 1314,33 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2511,20 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 81,00 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнату техникалық мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық тұрғын үй-жайында, бірақ типтегі үйлерде тұратын және орналасқан тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2092,67 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 67,50 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2407,25 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4277,27 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 17188,46 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік мекемелер үшін -1 Гкал ҚҚС-сыз – 27700,12 теңге. Ыстық суды жабдықтауға жеке есептеу аспаптары жоқ тұрмыстық тұтынушылар үшін 1 адамға 1 айға -334,84 теңге ҚҚС-сыз; Ыстық сумен жабдықтауға жеке есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін 1 текше метрге -120,34 теңге ҚҚС-сыз. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі  Согласно письма Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области №04-12/171 от 8 февраля 2022 года утвержден тариф ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергии с 1 февраля 2022г., без учета НДС за 1 Гкал: - производство тепловой энергии - 2943,10 тенге; - передача и распределение тепловой энергии – 2349,94 тенге; - снабжение тепловой энергии - 132,50 тенге; - Уровень отпускного тарифа на 1 Гкал – 5425,54 тенге без учета НДС. В том числе: - для населения -2145,94 тенге без НДС; - для бюджетных организации – 18936,77 тенге без НДС; - для прочих потребителей – 3373,96 тенге без НДС; - для горячего водоснабжения – 2145,94 тенге без НДС; -на отопление 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС-69,22 тенге. 2. Утвержден дифференцированный тариф по тепловой энергии с 1-го февраля 2022 года, без учета НДС за 1 Гкал для всех потребителей в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии: - Для населения, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -1343,44 тенге/Гкал; - Для населения, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2575,12 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 83,06 тенге; - Для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа – 2145,94 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 69,22 тенге; - Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2468,52 тенге/Гкал; - Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -4386,16 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -17626,01 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -28405,15 тенге/Гкал; Для потребителей при наличии индивидуальных приборов горячей воды– 123,40 тенге за 1м3 без учета НДС. Для бытовых потребителей при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды– 343,36 тенге без учета НДС в месяц на 1 человека. Администрация ГКП «КТЭЦ» Хабарландыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының 2022 жылғы 8 ақпандағы №04-12/171 хатына сәйкес жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметіне тариф 2022 жылдың 1 ақпанынан бастап бекітілді: Жылу энергиясын өндіру қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2943,10 теңге; Жылу энергиясын беру және тарату қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2349,94 теңге; Жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 132,50 теңге; Яғни, 1 Гкал жылуға орташа босату тарифі ҚҚС-сыз 5425,54 теңге, оның ішінде: Халыққа 1 Гкал -2145,94 теңге ҚҚС-сыз, Бюджеттік мекемелерге 1Гкал-18936,77 теңге ҚҚС-сыз, Басқа тұтынушыларға 1 Гкал-3373,96 теңге ҚҚС-сыз, Ыстық сумен жабдықтауға жылу энергиясымен жабдықтау -2145,94 теңге. Тұрғын үйлердің 1 шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 69,22 теңге. Ыстық суды жабдықтауға жеке есептеу аспаптары жоқ тұрмыстық тұтынушылар үшін 1 адамға 1 айға -343,36 теңге ҚҚС-сыз; Ыстық сумен жабдықтауға жеке есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін 1 текше метрге -123,40 теңге ҚҚС-сыз. «ҚЖЭО» МКК-ның жылу энергиясының есептеу құралдары болуына немесе болмауына қарай жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне сараланған тарифтері төмендегідей: Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 1343,44 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2575,12 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 83,06 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнату техникалық мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық тұрғын үй-жайында, бірақ типтегі үйлерде тұратын және орналасқан тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2145,94 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 69,22 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2468,52 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4386,16 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 17626,01 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік мекемелер үшін -1 Гкал ҚҚС-сыз – 28405,15 теңге. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі
 В соответствии с письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области №04-12/18 от 10 января 2022 года снижен уровень тарифа для группы населения за тепловую энергию по ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» с 1 января 2022г., без учета НДС за 1 Гкал: - производство тепловой энергии - 2984,35 тенге; - передача и распределение тепловой энергии – 2356,37 тенге; - снабжение тепловой энергии - 132,5 тенге; - Предельный уровень отпускного тарифа на 1 Гкал – 5473,22 тенге без учета НДС. В том числе: - для населения -2164,8 тенге без НДС; - для бюджетных организации – 19103,22 тенге без НДС; - для прочих потребителей – 3403,62 тенге без НДС; - для горячего водоснабжения – 2164,8 тенге без НДС; -на отопление 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС-69,83 тенге. 2. Утвержден дифференцированный тариф по тепловой энергии с 1-го января 2022 года, без учета НДС за 1 Гкал для всех потребителей в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии: - Для населения, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -1355,25 тенге/Гкал; - Для населения, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2597,76 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 83,79 тенге; - Для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа – 2164,80 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 69,83 тенге; - Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2490,22 тенге/Гкал; - Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -4424,71 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -17780,94 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -28654,83 тенге/Гкал; Для потребителей при наличии индивидуальных приборов горячей воды– 124,48 тенге за 1м3 без учета НДС. Для бытовых потребителей при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды– 346,37 тенге без учета НДС в месяц на 1 человека. Администрация ГКП «КТЭЦ» Хабарландыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының 2022 жылғы 10 қаңтардағы №04-12/18 хатына сәйкес жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметіне тарифі төмендетіліп 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап бекітілді: Жылу энергиясын өндіру қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2984,22 теңге; Жылу энергиясын беру және тарату қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2356,37 теңге; Жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 132,5 теңге; Яғни, 1 Гкал жылуға орташа босату тарифі ҚҚС-сыз 5473,22 теңге, оның ішінде: Халыққа 1 Гкал -2164,8 теңге ҚҚС-сыз, Бюджеттік мекемелерге 1Гкал-19103,22 теңге ҚҚС-сыз, Басқа тұтынушыларға 1 Гкал-3403,62 теңге ҚҚС-сыз, Ыстық сумен жабдықтауға жылу энергиясымен жабдықтау -2164,8 теңге. Тұрғын үйлердің 1 шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 69,83 теңге. Ыстық суды жабдықтауға жеке есептеу аспаптары жоқ тұрмыстық тұтынушылар үшін 1 адамға 1 айға -346,37 теңге ҚҚС-сыз; Ыстық сумен жабдықтауға жеке есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін 1 текше метрге -124,48 теңге ҚҚС-сыз. «ҚЖЭО» МКК-ның жылу энергиясының есептеу құралдары болуына немесе болмауына қарай жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне сараланған тарифтері төмендегідей: Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 1355,25 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2597,76 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 83,79 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнату техникалық мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық тұрғын үй-жайында, бірақ типтегі үйлерде тұратын және орналасқан тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2164,80 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 69,83 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2490,22 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4424,71 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 17780,94 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік мекемелер үшін -1 Гкал ҚҚС-сыз – 28654,83 теңге. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі

                Новости                                                                         10.01.2022г

 В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области №115-ОД от 12 ноября 2021 года утвержден тариф ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по производству, передаче и распределению, снабжению тепловой энергии с 1 января 2022г., без учета НДС за 1 Гкал: - производство тепловой энергии - 3035,56 тенге; - передача и распределение тепловой энергии – 2364,37 тенге; - снабжение тепловой энергии - 132,5 тенге; - Предельный уровень отпускного тарифа на 1 Гкал – 5532,43 тенге без учета НДС. В том числе: - для населения -2253,06 тенге без НДС; - для бюджетных организации – 19103,22 тенге без НДС; - для прочих потребителей – 3403,62 тенге без НДС; - для горячего водоснабжения – 2253,06 тенге без НДС; -на отопление 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС-72,67 тенге. 2. Утвержден дифференцированный тариф по тепловой энергии с 1-го января 2022 года, без учета НДС за 1 Гкал для всех потребителей в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии: - Для населения, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -1415,06 тенге/Гкал; - Для населения, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2703,67 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 87,21 тенге; - Для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа – 2253,06 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 72,67 тенге; - Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2490,22 тенге/Гкал; - Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -4424,71 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -17780,94 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -28654,83 тенге/Гкал; Для потребителей при наличии индивидуальных приборов горячей воды– 129,55 тенге за 1м3 без учета НДС. Для бытовых потребителей при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды– 360,49 тенге без учета НДС в месяц на 1 человека. Администрация ГКП «КТЭЦ» Хабарландыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының 2021 жылғы 12 қарашадағы №115-НҚ бұйрығына сәйкес жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметіне тариф 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап бекітілді: Жылу энергиясын өндіру қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 3035,56 теңге; Жылу энергиясын беру және тарату қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2364,37 теңге; Жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 132,5 теңге; Яғни, 1 Гкал жылуға орташа босату тарифі ҚҚС-сыз 5532,43 теңге, оның ішінде: Халыққа 1 Гкал -2253,06 теңге ҚҚС-сыз, Бюджеттік мекемелерге 1Гкал-19103,22 теңге ҚҚС-сыз, Басқа тұтынушыларға 1 Гкал-3403,62 теңге ҚҚС-сыз, Ыстық сумен жабдықтауға жылу энергиясымен жабдықтау -2253,06 теңге. Тұрғын үйлердің 1 шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 72,67 теңге. Ыстық суды жабдықтауға жеке есептеу аспаптары жоқ тұрмыстық тұтынушылар үшін 1 адамға 1 айға -360,49 теңге ҚҚС-сыз; Ыстық сумен жабдықтауға жеке есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін 1 текше метрге -129,55 теңге ҚҚС-сыз. «ҚЖЭО» МКК-ның жылу энергиясының есептеу құралдары болуына немесе болмауына қарай жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне сараланған тарифтері төмендегідей: Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 1415,06 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2703,67 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 87,21 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнату техникалық мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық тұрғын үй-жайында, бірақ типтегі үйлерде тұратын және орналасқан тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2253,06 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 72,67 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2490,22 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4424,71 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 17780,94 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік мекемелер үшін -1 Гкал ҚҚС-сыз – 28654,83 теңге. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі  В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области №82-ОД от 3 августа 2021 года утвержден временный компенсирующий тариф ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» по производству, передаче и распределению тепловой энергии с 1 сентября 2021г., без учета НДС за 1 Гкал: - производство тепловой энергии - 2689,16 тенге; - передача и распределение тепловой энергии – 1873,23 тенге; - снабжение тепловой энергии - 129,31 тенге; - Предельный уровень отпускного тарифа на 1 Гкал – 4691,70 тенге без учета НДС. В том числе: - для населения -2164,80 тенге без НДС; - для бюджетных организации – 15101,38 тенге без НДС; - для прочих потребителей – 3091,73 тенге без НДС; - для горячего водоснабжения – 2164,80 тенге без НДС; -на отопление 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС-69,83 тенге. 2. Утвержден дифференцированный тариф по тепловой энергии с 1-го сентября 2021 года, без учета НДС за 1 Гкал для всех потребителей в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии: - Для населения, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -1355,25 тенге/Гкал; - Для населения, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2597,76 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 83,79 тенге; - Для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа – 2164,80 тенге/Гкал, на 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС 69,83 тенге; - Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2262,03 тенге/Гкал; - Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -4019,25 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -14056,10 тенге/Гкал; - Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -22652,07 тенге/Гкал; Для потребителей при наличии индивидуальных приборов горячей воды– 124,48 тенге за 1м3 без учета НДС. Для бытовых потребителей при отсутствии индивидуальных приборов учета горячей воды– 346,37 тенге без учета НДС в месяц на 1 человека. Администрация ГКП «КТЭЦ» Хабарландыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті басшысының 2021 жылғы 3 тамыздағы №82-НҚ бұйрығына сәйкес жылу энергиясын өндіру, беру және бөлу қызметіне уақытша өтемдік тариф 2021 жылдың 1 қыркүйегінен бастап бекітілді: Жылу энергиясын өндіру қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2689,16 теңге; Жылу энергиясын беру және тарату қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 1873,23 теңге; Жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 129,31 теңге; Яғни, 1 Гкал жылуға орташа босату тарифі ҚҚС-сыз 4691,70 теңге, оның ішінде: Халыққа 1 Гкал -2164,80 теңге ҚҚС-сыз, Бюджеттік мекемелерге 1Гкал-15101,38 теңге ҚҚС-сыз, Басқа тұтынушыларға 1 Гкал-3091,73 теңге ҚҚС-сыз, Ыстық сумен жабдықтауға жылу энергиясымен жабдықтау -2164,80 теңге. Тұрғын үйлердің 1 шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 69,83 теңге. Ыстық суды жабдықтауға жеке есептеу аспаптары жоқ тұрмыстық тұтынушылар үшін 1 адамға 1 айға -346,37 теңге ҚҚС-сыз; Ыстық сумен жабдықтауға жеке есептеу аспаптары бар тұтынушылар үшін 1 текше метрге -124,48 теңге ҚҚС-сыз. «ҚЖЭО» МКК-ның жылу энергиясының есептеу құралдары болуына немесе болмауына қарай жылу энергиясымен жабдықтау қызметіне уақытша өтемдік сараланған тарифтері төмендегідей: Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 1355,25 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2597,76 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 83,79 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнату техникалық мүмкіндігі жоқ тозған, авариялық тұрғын үй-жайында, бірақ типтегі үйлерде тұратын және орналасқан тұрғындар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2164,80 теңге, тұрғын үйлердің 1шаршы метрін жылытуға жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н қоса алғанда 69,83 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2262,03 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ өзге де тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 4019,25 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар бюджеттік мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 14056,10 теңге; Үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік мекемелер үшін -1 Гкал ҚҚС-сыз – 22652,07 теңге. «ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі